หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
   
 
 
การขอน้ำจากอบต.ทัพหลวง
 

การขอน้ำจาก อบต.ทัพหลวงสามารถโทรศัพท์มาขอได้ ผ่านหมายเลข 056510765

เขียนโดย   คุณ อบต.ทัพหลวง

วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 10.36 น. [ IP : 101.109.229.158 ]  
 

แบบฟอร์มการขอน้ำอุปโภค - บริโภค

เขียนโดย   คุณ อบต.ทัพหลวง

วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 10.41 น. [ IP : 101.109.229.158 ]  
 
 

แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคฝบริโภค

เขียนโดย   คุณ อบต.ทัพหลวง

วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 10.53 น. [ IP : 101.109.229.158 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)