หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
   
 
 
 
 
มีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ ครบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
 
 
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ จำนวน แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๓๐ ตู้
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 
 
       
 
ปั๊มน้ำมัน ๒ หัวจ่ายขึ้นไป จำนวน แห่ง
ปั๊มน้ำมันหัวจ่ายเดียว จำนวน แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก จำนวน แห่ง