หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงมีเส้นทางคมนาคม แบ่งเป็น ๒ เขตรับผิดชอบ ได้แก่
  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ๒ สาย คือ
    สายอุทัยธานี - บ้านไร่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ๘ กิโลเมตร
    สายบ้านไร่ - ด่านช้าง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ๑๑ กิโลเมตร
  อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จำนวน ๒ สาย คือ
    สายบ้านทัพหลวง - บ้านทัพหมัน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
    สายวังคัน - อุทยานแห่งชาติพุเตย อยู่ในเขต อบต. ทัพหลวง ระยะทาง ๘ กิโลเมตร
นอกจากเส้นทางดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เป็นผู้รับผิดชอบทั้งถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง และถนนลูกรังบดอัด ภายในตำบล ๑๕ หมู่บ้าน
 
 
 
 
ลำน้ำ/ลำห้วย จำนวน สาย
บึงหนองและอื่นๆ      
 
      
 
คลองส่งน้ำ จำนวน แห่ง
ฝาย จำนวน แห่ง
บ่อนำตื้น จำนวน ๕๔ แห่ง
บ่อบาดาล จำนวน ๑๐ บ่อ