หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2564-2566) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศกำหนดกอง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศโครงสร้าง 2561 - 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศโครงสร้าง ใหม่ 63 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2560-2563) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2560-2563) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)