หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผ.03 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ผ.02/1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ผ.02 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 1-3 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
คำนำ สารบัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผ.08 [ 13 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ผ.01 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2