หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กรุุณาชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565  1 ต.ค. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งปลัดมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด อบต.  6 ก.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  5 ก.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ  15 มิ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ  15 มิ.ย. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  2 มิ.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปี งปม.2564  19 พ.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรณีไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  14 พ.ค. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  21 เม.ย. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอในของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ปี2563  16 เม.ย. 2564 211
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16