หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563   28 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   6 ธ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเดือน ตุลาคม 2562   14 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562   14 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562   14 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน กันยายน 2562   14 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2562   14 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง   8 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์      12 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562   17 ส.ค. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9