หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอในของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ปี2563  16 เม.ย. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอรับบริการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  16 เม.ย. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  16 เม.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564  2 เม.ย. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   รานงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564  2 เม.ย. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564  2 เม.ย. 2564 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  2 เม.ย. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รานงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564  1 ก.พ. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  26 ม.ค. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  5 ม.ค. 2564 115
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14