หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันโรคต่าง ๆ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      9 ต.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตของประชาชนตำบลทัพหลวง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีจุลกฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ต.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)   8 ต.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      3 ต.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      3 ต.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      2 ต.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ต.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ต.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)   30 ก.ย. 2562 10
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 102