หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      3 ต.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      2 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ต.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)   30 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      30 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      30 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง      30 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวงร่วมใจ   24 ก.ย. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ตามโครงการป้องกันโรคต่าง ๆ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2562 11
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 98