หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กรุุณาชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรส่วนท้องถิ่น 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Line Meeting เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการติดต่อการอย่างแพร่หลายในทุกท้องที่ และมีมาตรการที่เข้มงวดทางกฎหมาย จึงเพื่อเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีบุคลากรเยอะในการเข้าร่วมอบรม จึงเลือกการอบรมผ่านออนไลน์ เพื่อป้องกันการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และปลอดภัยจากสัมผัสใกล้ชิดตามมาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 14.58 น. โดย คุณ รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X