หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
 
ข่าวสาร
 

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 10.57 น. โดย คุณ สมหญิง จำปาเทศ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน