หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 14.47 น. โดย คุุณ ณัฐสุดา นุชถนอม

ผู้เข้าชม 12 ท่าน