หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
   
 


นายเมธี อินต๊ะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0890548281
 


นายจีรพงษ์ ร้อยแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0819717480


พันจ่าอากาศเอกสุวรรณ เกษแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0895260384
 
 


นางบุญพิศรัตน์ ป้อมคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0857312603


นายบุญร้อย แห้วเพ็ชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0828866012


นายสายชน ทรดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0892250778


นายเสมอ กองม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0822340309


นายสุวิท ชักนำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0652786599


นายวีรยุทธ แสนพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0937356705


นายนฤเบศ เพิ่มพูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0965827263


นายเปี๊ยก เสงี่ยมมีเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0929619358


นายศุภชัย ป้อมคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0843807205