หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กรุุณาชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
   
 ประธานสภา อบต.ทัพหลวง
 


นายสมชาย พุทธากูล
รองประธานสภา อบต.ทัพหลวง


พ.อ.อ.สุวรรณ เกษแก้ว
เลขานุการสภา อบต. ทัพหลวง
 
 


นายสมกิจ ม่วงนุ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายประยูร ยอดเพ็ชร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายดาวเรือง เพ็งอุ่น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายบุญร้อย แห้วเพ็ชร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสายชน ทรดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายอักเนก อินต๊ะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายเสมอ กองม่วง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายบรรชา สมบุญเวช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นางสะท้อน หล่อทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6