หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
 
 
 กำนันตำบลทัพหลวง
 
 


นายสากล ป้อมคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑


นายดำเนิน ใจนรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒


นายเด่น ทองปะทะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓


นายบุญเลิศ บริสุทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔


นายสุวิน ชักนำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕


นายปัญญา ขุนแท้
ผู้ใหญ่ ม.๖


นายไพฑูล จันทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗


นายไพโรจน์ ปั้นคง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘


นายสังวรณ์ เพ็งอุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙