หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กร [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2) 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) 62 [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2