หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 กรุุณาชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไม้อัดพร้อมขาตั้งเหล็ก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 27 ก.ย. 2564 ]ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพหลวง [ 27 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อน.ถ. ๒๔-๐๑๓ บ้านทัพหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพหลวง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด อบต.) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด อบต.) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6