หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ๑๐ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๑๐ ๗๖๕,
๐๙๓-๑๓๒-๗๗๔๔
โทรสาร : ๐๕๖-๕๑๐ ๗๖๕
Website : www.taploung.go.th
E-mail : egptaploung@taploung.go.th,
6610606@dla.go.th
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)