หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.
ทัพหลวง
วัดเขาถ้ำประทุน
ศพด.บ้านป่าอู
นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพหลวง
1
2
3
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 กรุุณาชำระภายใน เดือนเมษายน 2565 จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภายในกำหนด หากเกินกำหนดจะเสียเงินค่าปรับตามกฏหมาย ขอบคุณครับ
 
 


นายองอาจ สุขพุฒ
นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0819734227
 


นายสวอง ศรีเดช
รองนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0810406698


นายประจบ คันชั่ง
รองนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0899188084
 


นายสามารถ ทาเอื้อ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทร : 0899601063