ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธ [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ท [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
[ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าวัดทัพหมัน หม [ 23 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างกล่องลวดต [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถ [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน [ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
[ 18 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 17 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
 
ศูนย์จำหน่ายผ้าทอ
ทต.ตลุกดู่ ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องโครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล้ก จุดบ้า [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศ เทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องโครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดนาน [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับป [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อยต [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทองหลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยว [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและสแกนเข้าเป็น File Tiff (ข้อ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินแจง อบต.เนินแจง เร่งดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองฉาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยว [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารประชุมสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธ [ 25 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 

 
ขอให้ปรับแก้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1155  [ 24 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1125  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว1121  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1145  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1156  [ 24 เม.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1152  [ 24 เม.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1135  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว1134  [ 23 เม.ย. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน (วันเทศบาล ประจำปี 2561) สล.  [ 23 เม.ย. 2561 ]
การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล สน.คท. มท 0808.2/ว1124  [ 23 เม.ย. 2561 ]
ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1119 [แบบรายงาน]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2561 ]
รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1110  [ 20 เม.ย. 2561 ]
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
           องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 221  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 257  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 271  ตอบ 0  
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง อยากขุดสระ (20 เม.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (14 เม.ย. 2561)    อ่าน 1027  ตอบ 6
อบต.อุทัยเก่า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วังหิน เม็ดบัวอบกรอบ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย ชอบมากๆค่ะ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง เม็ดบัวอบกรอบ ของฝากสุรินทร์ อร่อยจัง (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. ทัพหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 14 มิ.ย. 2555